400-123-4567

Giá trị cốt lõi: liêm chính, đổi mới, dịch vụ


Cốt lõi doanh nghiệp: tính toàn vẹn


Tinh thần kinh doanh: đoàn kết và làm việc chăm chỉ, tiên phong và thực tế, làm hài lòng người dùng và tiến bộ công nghệ.


 


Khách hàng: Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao và có giá trị nhất, đồng thời giành được sự hiểu biết, tôn trọng và ủng hộ của họ bằng sự chân thành và mạnh mẽ.


Thị trường: Giảm chi phí mua sắm và rủi ro cho khách hàng, đồng thời cung cấp sự bảo vệ thiết thực cho khoản đầu tư của khách hàng.


Phát triển: Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng nó trên cơ sở làm hài lòng khách hàng.


 


Giới thiệu về "Tạo giá trị cho đối tác"


Công ty tin rằng tất cả các đơn vị và cá nhân có quan hệ hợp tác với mình, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông công ty và nhân viên công ty, đều là đối tác của chính mình và chỉ thông qua nỗ lực tạo ra giá trị cho đối tác thì mới có thể phản ánh giá trị của chính mình và đạt được sự phát triển và thành công.


Về "trung thực, khoan dung, đổi mới, dịch vụ"


Công ty tin rằng trung thực là cơ sở của mọi hợp tác, khoan dung là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề, đổi mới là vũ khí để phát triển kinh doanh, và dịch vụ là nền tảng để tạo ra giá trị. Công ty sẽ nhấn mạnh vào việc cải tiến liên tục, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đảm bảo chất lượng đầu tiên và mở ra thị trường toàn cầu.


官方微信 关闭